Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 24/09/2023
Thấp/Cao
26/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0