Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.06