Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:52 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa cường độ nặng
Quận Hải An
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.98 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0