Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Ít mây
Quận Hải An
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0