Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0