Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:48
Mưa nhẹ
Quận Hải An
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0