Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
28.7/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

26.2°/31.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0