Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

8.34