Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:34 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

26.3°/31.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0