Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Thấp/Cao

26.5°/33.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

9.07