Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 27°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.62