Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Thấp/Cao

21.4°/27.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0