Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chí Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 18°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0