Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

19.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0