Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mưa nhẹ
Chí Linh
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết