Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 36.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 37.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Thấp/Cao

26.8°/33.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0