Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Chí Linh
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0