Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.2°
Sáng/Tối
25.4/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

24.3°/32.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0