Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Chí Linh
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.31 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0