Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.55 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.44