Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:18 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Chí Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0