Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:28 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0