Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:41 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 36.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.2°/34.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

3.87