Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:49 | 29/02/2024
Thấp/Cao
20/ 19.8°
Tầm nhìn
5.59 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.2/ 19.7°
Tầm nhìn
6.71 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.9/ 18.7°
Tầm nhìn
6.17 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.4/ 18.8°
Tầm nhìn
7.31 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.1/ 18.6°
Tầm nhìn
8.12 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.7/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.9/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Thấp/Cao

16.1°/22.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

1.27