Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Huyện Vũ Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8.75 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0