Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 38.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 37.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 28.5°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.8/ 29.5°
Sáng/Tối
30.4/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
30.2/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.2°
Sáng/Tối
30.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

28.3°/39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0