Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.91 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.04 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.96 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.89 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.38 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
1.33 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
0.85 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.04 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.42 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.81 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.06 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.58 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.76 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.1 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
6.67 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
6.38 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
5.08 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.44 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
8.17 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng

01:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.73 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.06 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
4.38 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.85 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.07 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.19 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.87 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

10:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.39 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.85 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.99 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.24 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa

01:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.04 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ
Huyện Vũ Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0