Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:57 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Thấp/Cao

26°/30.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

4.89 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0.57