Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.63