Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:07 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Nhiều mây
Thành Phố Hà Tĩnh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0