Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Thành Phố Hà Tĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.71