Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.9/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 31.7°
Sáng/Tối
30.7/ 40.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

26.3°/40.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0