Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Hà Tĩnh
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0