Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Thành Phố Hà Tĩnh
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

4.88