Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.52