Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 30.4°
Sáng/Tối
26.7/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 31°
Sáng/Tối
29.2/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
29.5/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
26.4/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 30.3°
Sáng/Tối
30.3/ 36.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 30.7°
Sáng/Tối
30.2/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 31.5°
Sáng/Tối
30.5/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

24°/30.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0