Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.68