Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Thành Phố Hà Tĩnh
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.83