Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ

22:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.82 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.28 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.7 km/giờ

10:00

26.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.17 km/giờ

13:00

27.1°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.25 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.26 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.4 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.08 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.7 km/giờ

10:00

31°C / 36.8°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.12 km/giờ

13:00

31.7°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.15 km/giờ

16:00

30°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.06 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.6 km/giờ

22:00

27.6°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.87 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây

01:00

27.4°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.1 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.38 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.05 km/giờ

10:00

33°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.72 km/giờ

13:00

34.8°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.11 km/giờ

16:00

33.4°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.55 km/giờ

19:00

30.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.42 km/giờ

22:00

28°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây

01:00

28.8°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.51 km/giờ

04:00

28.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.65 km/giờ

07:00

30.2°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.79 km/giờ

10:00

33.7°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.41 km/giờ

13:00

32.7°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.17 km/giờ

16:00

33.2°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.72 km/giờ

19:00

31.2°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.65 km/giờ

22:00

30.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.09 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
30.2/ 33.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ

01:00

29.4°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.3 km/giờ

04:00

30.8°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.79 km/giờ

07:00

29.4°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.16 km/giờ

10:00

33.5°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.27 km/giờ

13:00

33.7°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.32 km/giờ

16:00

33.2°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.04 km/giờ

19:00

31.3°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.06 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Thấp/Cao

25.8°/32.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0