Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa cường độ nặng
Hà Tĩnh
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.03