Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
20.5/ 19.7°
Sáng/Tối
18.6/ 20.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.6°
Sáng/Tối
19.8/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 22.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.1°
Sáng/Tối
22.7/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 17°
Sáng/Tối
18.8/ 17.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 20.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

19.2°/23.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

2.24