Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Hà Tĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 32°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.09