Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0