Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
26.7/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30.7°
Sáng/Tối
29/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.8°
Sáng/Tối
30.1/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.7/ 36.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 32°
Sáng/Tối
29.2/ 38.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
31.4/ 36.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 27.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Thấp/Cao

24.4°/36°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.41