Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Hà Tĩnh
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết