Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ

13:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.36 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.59 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.24 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.51 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.87 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.71 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.51 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.15 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.18 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.28 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.54 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Nhiều mây

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.82 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.15 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.26 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.33 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.03 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.03 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.68 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.85 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.59 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.82 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.83 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.69 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.42 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.86 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.66 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.59 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.36 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.01 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.98 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.91 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.18 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.25 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.25 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.01 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.77 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.07 km/giờ
Hà Tĩnh
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0