Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.44 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.99 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.14 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.95 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.4 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.35 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.43 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.79 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.33 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.37 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.64 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.31 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.05 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.09 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.69 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.44 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.33 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.9 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.7 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.84 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.17 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.5 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.43 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.86 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.58 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.97 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.52 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.65 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.32 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.05 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.42 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.53 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.38 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.11 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.04 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.46 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.6 km/giờ
Hà Tĩnh
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.35