Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.16