Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Hà Tĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

6.24 km

Gió

9.37 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0