Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
20.7/ 19.3°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.8°
Sáng/Tối
19.6/ 21.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 21.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.4°
Sáng/Tối
22.2/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.2°
Sáng/Tối
19.6/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.3°
Sáng/Tối
17.1/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.4°
Sáng/Tối
17.7/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 25.1°
Sáng/Tối
22.6/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

19.8°/22°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

2.05