Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.28