Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
23.8/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 29.7°
Sáng/Tối
25.6/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 39.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây thưa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

25°/34.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.01