Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:16 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0