Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây rải rác
Huyện Phúc Thọ
Đã cập nhật 58 phút trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0