Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Huyện Phúc Thọ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0