Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Phúc Thọ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

5.88