Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

994 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.2/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Thấp/Cao

25.9°/31.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.77