Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 16.4°
Sáng/Tối
13.4/ 16.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 19.7°
Sáng/Tối
15.7/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
19.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 23.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 21.7°
Sáng/Tối
18.8/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20.1/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.2°
Sáng/Tối
22/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 19.1°
Sáng/Tối
18.3/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23°
Sáng/Tối
19.1/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.5°
Sáng/Tối
21.8/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

15.9°/25.1°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

6.4 °C

Chỉ số UV

2.42