Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 35°
Áp suất

994 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Huyện Phúc Thọ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0