Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0