Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.8/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.1/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19.3°/24.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0.6