Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:38 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
22.4/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Thấp/Cao

24.4°/35.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.56 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0