Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Quận Hai Bà Trưng
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.96