Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.8°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 31.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 30.7°
Sáng/Tối
30.7/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

28.6°/36.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0