Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Quận Hai Bà Trưng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0