Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

4.29