Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.3/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Thấp/Cao

24.4°/35.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0