Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 35°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.58