Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 25.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.7°
Áp suất

994 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

25.5°/32.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

3.3 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.69