Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Đan Phượng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0