Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

994 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.1/ 32.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 26.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

25.1°/32.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

4.3 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.77