Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 01:56 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Đan Phượng
Đã cập nhật 21 phút trước
Sương mờ 25°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

4.4 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0