Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17/ 18.9°
Sáng/Tối
17.4/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.8°
Sáng/Tối
18.2/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.3/ 20.2°
Sáng/Tối
19.3/ 21.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.9°
Sáng/Tối
20.3/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 21.9°
Sáng/Tối
19.3/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.7/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14°
Sáng/Tối
15.1/ 14.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 14.3°
Sáng/Tối
13.6/ 15.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 19.4°
Sáng/Tối
15.5/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
19.3/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.2°
Sáng/Tối
23.8/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18.3°
Sáng/Tối
17.9/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.6°
Sáng/Tối
17.6/ 18.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.7°
Sáng/Tối
16.3/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 14.8°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 14.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

14.1°/21.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

0