Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Đan Phượng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết