Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.52