Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 30.2°
Sáng/Tối
28/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 25.3°
Sáng/Tối
30.7/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 20.2°
Sáng/Tối
22.4/ 22.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 18.4°
Sáng/Tối
19.5/ 21.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

26.4°/39.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0