Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:49 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0