Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
23.8/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
26.1/ 38.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 30.9°
Sáng/Tối
26.8/ 42.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 32.7°
Sáng/Tối
27.2/ 43.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 32°
Sáng/Tối
27.2/ 41.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

23.5°/35.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0