Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Huyện Đan Phượng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0