Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.2/ 33.8°
Tầm nhìn
9.17 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.9/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

25.3°/37.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0.05