Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 19 phút trước
Sương mờ 24°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

23.2°/27.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.2 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0