Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Quận Bắc Từ Liêm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0