Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
26.3/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 38.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.9°
Sáng/Tối
28.4/ 38.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
29.1/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 33.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.7°/33.1°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.4