Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0