Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
28.9/ 32.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

26.9°/34.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0