Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 39°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.7°
Sáng/Tối
28.2/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.4°/32.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.07