Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0