Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:47 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.9/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.9/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.1/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.3/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.6°/38.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

1.03