Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
18.6/ 20°
Sáng/Tối
18.1/ 20.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây

13:00

19.7°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.25 km/giờ

16:00

21°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.25 km/giờ

19:00

20.6°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.9 km/giờ

22:00

20.9°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.1°
Sáng/Tối
20.3/ 20.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây

01:00

20.9°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.03 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.06 km/giờ

07:00

19.4°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.74 km/giờ

10:00

20.4°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.62 km/giờ

13:00

21.3°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.23 km/giờ

16:00

21.8°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.77 km/giờ

19:00

19.4°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.4 km/giờ

22:00

19.1°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
20.1/ 21.6°
Sáng/Tối
19.8/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây

01:00

19.1°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.57 km/giờ

04:00

19.2°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.07 km/giờ

07:00

19.8°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.27 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.75 km/giờ

13:00

22.8°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.98 km/giờ

16:00

23°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.66 km/giờ

19:00

22.9°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.09 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.4°
Sáng/Tối
20.9/ 20.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ

01:00

21.6°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.51 km/giờ

04:00

20°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.89 km/giờ

07:00

20.6°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.21 km/giờ

10:00

19.2°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.68 km/giờ

13:00

20.3°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.29 km/giờ

16:00

20.4°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.73 km/giờ

19:00

21°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.43 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 20.3°
Sáng/Tối
18.7/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm

01:00

20°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.47 km/giờ

04:00

18.2°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.42 km/giờ

07:00

19.3°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.21 km/giờ

10:00

22.3°C / 21.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.46 km/giờ

13:00

24.6°C / 24.4°C
Mây cụm Mây cụm
45%
1.36 km/giờ

16:00

24.1°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
46%
0.54 km/giờ

19:00

22.4°C / 22.3°C
Mây cụm Mây cụm
51%
0.68 km/giờ

22:00

21°C / 20.7°C
Mây thưa Mây thưa
61%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.9°
Sáng/Tối
19/ 27.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác

01:00

19°C / 19.9°C
Mây thưa Mây thưa
65%
2.88 km/giờ

04:00

19.2°C / 18.3°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.18 km/giờ

07:00

19°C / 18.3°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.73 km/giờ

10:00

24.1°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
50%
2.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18.9°/21.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

0.94