Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
20.3/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 20.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.2°
Sáng/Tối
19/ 25.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 22.6°
Sáng/Tối
19.8/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.9/ 24.4°
Sáng/Tối
21/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
22.9/ 30.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

19.9°/26.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0.13