Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
30.6/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 31.1°
Sáng/Tối
29.1/ 33.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

28.4°/35.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0