Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:03 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
20.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20.9/ 20.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 25.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 22.9°
Sáng/Tối
19.4/ 28.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
21.2/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
22.6/ 30.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 12.8°
Sáng/Tối
20.1/ 13.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.2/ 10.5°
Sáng/Tối
10.5/ 10.2°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.5°
Sáng/Tối
10.1/ 17.4°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
12.7/ 13°
Sáng/Tối
13.6/ 13.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.7/ 14°
Sáng/Tối
12.4/ 15.4°
Áp suất

1030 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 19.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

19.9°/26.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0