Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

994 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
27.1/ 34.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30.7/ 33.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.8/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 30.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 30.3°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

25.5°/35.1°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0