Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
24.1/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 38.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.1°/35.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0