Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
20.6/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.6/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 29.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 18.3°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11.9°
Sáng/Tối
13.7/ 11.9°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.3/ 10.5°
Sáng/Tối
10.8/ 11.5°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

22.6°/28.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0