Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 30.7°
Sáng/Tối
28.9/ 37.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.6/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.3/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 31.2°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 26.4°
Áp suất

984 mb

Gió

16.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

28°/38°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

2.56