Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
28.8/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.7°
Sáng/Tối
30/ 32.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

26.5°/33.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0