Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
20.9/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 18.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 11.2°
Sáng/Tối
13.7/ 11.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.8/ 10.4°
Sáng/Tối
10.5/ 11.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.4/ 12.3°
Sáng/Tối
10.2/ 13.9°
Áp suất

1031 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 14.7°
Sáng/Tối
13.8/ 16.9°
Áp suất

1031 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.6/ 12.6°
Sáng/Tối
11.5/ 20°
Áp suất

1034 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15.2/ 14.4°
Sáng/Tối
10.5/ 20.2°
Áp suất

1033 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16.1/ 15.2°
Sáng/Tối
11.9/ 20.6°
Áp suất

1029 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 23.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

22.1°/28.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0