Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
27.3/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
25.9/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.2°/33.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.11