Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.1/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.4/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.4/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 27.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.9°/38.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.24