Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.7/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 38.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.5°/36°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0