Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 36.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 38.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.3°
Sáng/Tối
21.8/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
22.6/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.1°/35.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0