Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
23.1/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.5°/37.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

2.36