Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.4/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.1/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.6°/36°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0