Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 35.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

26.1°/35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

2.79