Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30.9°
Sáng/Tối
27.3/ 35.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 34.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

27.1°/38.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0