Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 20.3°
Sáng/Tối
18.1/ 20.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19.1°
Sáng/Tối
20.5/ 20.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 22.8°
Sáng/Tối
20/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 20.6°
Sáng/Tối
21.1/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.7°
Sáng/Tối
18.6/ 26.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.1/ 22.6°
Sáng/Tối
19.4/ 27.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
21/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18.9°/21°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

13.8 °C

Chỉ số UV

0